Mumintrolls kullen föddes 2012-11-30

Fader: Nattrajens Kummin

Ägare: Johanna Halleröd
Född: 2007-04-24
Trefärgad
Lång svans

HD:B
Patella :UA

MH: Genomfört 1:a på skott

Utställning: CERT

Ärteplättens Mumin "Messi"

Ägare: Malin Hjerpe , Wasa, Finland

Hane
Trefärgad
Lång svans

HD:C
ED:
MH:

Ärteplättens Too-Ticki "Vilja"

Ägare: Tora Falkmer, Umeå

Tik
Trefärgad
Lång svans

HD: B
ED: 0
MH:

Ärteplättens Snorkfröken "Moa"

Ägare: Lars Olof Johansson,Hedared

Tik
Trefärgad
Lång svans

HD:
ED:
MH:

Ärteplättens Lilla My "Mysan"

Ägare: Charlotta Johnsson, Öxabäck

Tik
Trefärgad
Lång svans

HD:
ED:
MH: